P u n a i n e n l a n k a


"Suuremmoinen pienikin on, suuremmoinen pienikin on,
 me kaikki sovitaan syliin Jumalan, suuremmoinen pienikin on"
 -Kirkkomuskari  • Sylipaikka on yksityinen kristillinen ryhmäperhepäivähoitokoti Lapualla Ritakalliolla. Sylipaikassa toimii kolme kahdeksan paikkaista ryhmää, Onni ja Toivo sekä Hali ja esiopetusryhmä Helmi omilla kotialueillaan.Toimimme pienryhmissä ja yhdessä leikkien, kasvaen ja elämästä nauttien. Isot ja pienet toisiltaan oppien ja sisaruksistaan iloiten. 
  • Sylipaikka Oy:n omistavat Jaana Yliselä ja Mari Mäkinen..
  • Sylipaikassa nauttii työstään aito, iloinen, ammattitaitoinen tiimi; lastenohjaajat Jaana Yliselä, Mari Mäkinen,Helena Pihlaja, Heli Latvala, Miia Kortesoja, Antti Lautamäki, Katariina Lassila ja sijaisena Oona Alanen sekä esiopettaja Kristiina Heikkilä.TOIMIMME PALVELUSETELILLÄ. NÄIN HAET MEILLE

1. Soita vapaista paikoista meille. Meillä on kokopäiväisiä (yli 5h/pv) ja kokoaikaisia varhaiskasvatuspaikkoja (yli 15pv/kk) ja esikoululaisille kokopäiväisiä (yli 5h/pv) ja osapäiväisiä varhaiskasvatuspaikkoja. HUOM! Meillä ei ole ns. virikepaikkoja eli 20h/vko tai 10pv/kk eikä osa-aika hoitopaikkoja eli 15pv/kk muutakuin erityistapauksissa 15pv/kk meillä varhaiskasvatussuhteessa oleville lapsille ,joiden perheeseen syntyy uusi lapsi.
2. Hae Kaupungilta palveluseteliä hakemuksella jonka saat meiltä tai netistä. Lapuan kaupunki->varhaiskasvatus->valikko->varhaiskasvatus ja koulutus->varhaiskasvatus->yksityinen varhaiskasvatus->palvelusetelihakemus
3. Saatuasi palvelusetelisopimuksen tehdään varhaiskasvatussopimus meillä
4. Laajaa erityistä tukea tarvitsevat lapset ohjataan varhaiskasvatukseen Lapuan kaupungin päiväkoteihin.
Mitä varhaiskasvatus maksaa?

Varhaiskasvatuspaikka maksaa normaalin tulosidonnaisen varhaiskasvatusmaksun verran. Lapsikohtainen palvelusetelin arvo on 878 €, josta perhe maksaa tulosidonnaisen varhaiskasvatusmaksun suoraa meille ja lopun maksaa Lapuan Kaupunki. Varhaiskasvatusmaksun suuruuden määrittelee Lapuan Kaupunki perheen tulojen mukaan (Anne Koskiniemi) ja me laskutamme perhettä sen mukaan kerran kuukaudessa. Aloituskuukauden hoitomaksu määräytyy aloituspäivän mukaan. Mikäli hoitosuhde kestää yhden toimintakauden 1.8 - 31.7 on heinäkuu perheelle maksuton. Sylipaikka ei peri mitään muita maksuja.

KRISTILLINEN VARHAISKASVATUS SYLIPAIKASSA


Toimintaamme ohjaavat kristillinen arvopohja ja varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatuksen perusteet sekä Lapuan paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Sylipaikalla on edellämainittuihin asiakirjoihin ja lakiin pohjautuva varhaiskasvatussuunnitelma. Sylipaikan varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen. Lapsi on meille arvokas ja ainutlaatuinen. Lasta opetetaan tuntemaan Jumala rakastavana Taivaan Isänä ja hänelle välitetään kristillisiä arvoja arjen keskellä luontevasti osana jokapäiväistä elämää. Aikuisten tehtävä on pitää hyvää huolta lapsista.Kasvatus tapahtuu kumppanuudessa ja vuorovaikutuksessa,jossa vanhemmuutta arvostetaan ja kodin kasvatustehtävää tuetaan.

Arjessa kristillisyys näkyy aamu- ja ruokarukouksina, hengellisinä lauluina ja yhteisinä hetkinä esimerkiksi pyhäkoulussa ja hartaushetkissä, hiljentymisenä, välittämisenä ja sylinä. Kaikessa toiminnassa pyritään lasta ja aikuista kunnioittavaan lämpimään ilmapiiriin.


 
   Syliini suljen, Kanssasi kuljen, Käsilläni kannan, Rakkautta annan!