P ä i v ä n t o u h u t


Sylipaikka on avoinna maanantaista perjantaihin klo 6.30-17.00

Juhlapyhinä suljettu; kuten Pitkäperjantai, Pääsiäispyhät, Vappu, Helatorstai, Juhannusaatto ja Juhannuspyhät, Itsenäisyyspäivä, Jouluaatto, Joulupyhät, Uudenvuodenpäivä ja Loppiainen.

                           

SYLIPAIKAN VARHAISKASVATUSPÄIVÄN JOUSTAVA RUNKO
 • KLO 6.30 OVET AUKEAA (kun ensimmäinen lapsen hoitoaika alkaa)
 • AAMUPALA KLO 7.30-8.30
 • VAPAATA LEIKKIÄ 
 • OHJATTUA PIENRYHMÄTOIMINTAA KLO 9.00-10.00
 • ULKOILUA n. KLO 10.00-11.30 SYLIPAIKAN PIHASSA, LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ, METSÄSSÄ, ERILAISISSA LIIKUNTAPAIKOISSA leikkien , retkeillen ja vuodenaikojen mukaan eritavoin monipuolisesti liikuntaan tutustuen (luistellen, hiihtäen, lasketellen, jumpaten, uiden, yleisurheillen, pelaillen) 
 • AAMUHETKI ennen ruokaa katsotaan kalenteri, laulu, rukous, ruuansiunaus
 • RUOKAILU KLO 11.30 
 • HILJAISUUS/PÄIVÄUNET KLO 12.00-14.00, unisatu ja Hyviä päiväunia, shh
 • VÄLIPALA KLO 14.00 ALKAEN
 • VAPAATA LEIKKIÄ
 • KLO n.14.30 MAHDOLLINEN ILTAPÄIVÄ TUOKIO
  • ohjattua toimintaa
 • ULKOILUA n. 15.00-17.00
 • OVET SULKEUTUU KLO 17.00 (kun viimeisen lapsen hoitoaika päättyy

MIKÄ ON SYLIPAIKKA?     
 
Kasvatuspäämäärät


Suojellen lapsuutta

Lapsuus on ainutlaatuista aikaa. Toimintamme on lapsilähtöistä ja sille on ominaista kiireettömyys, turvallisuus ja pysyvyys. ”Me olemme lasta varten” Siskot ja veljet, pienet ja isot yhdessä Sylipaikassa
                
Yksilönä yhteisössä

Jokainen on arvokas omana itsenään. Painotamme toisten huomioonottamista ja hyvää käytöstä: kiitos, ole hyvä, anteeksi sekä erilaisuuden hyväksymistä. Kasvatuskumppanuus lasten perheiden kanssa on toiminnassa jokapäiväistä.


                                          
 
Leikkien ja leväten  
 
Toiminnalla pyrimme edistämään lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, jokainen saa kasvaa, kehittyä ja oppia yksilöllisesti.
 
 

Ihmeistä iloiten

Lapsen myönteinen minäkäsitys ja hyvä itsetunto ovat tärkeitä. Kannustamme ja ohjaamme lapsia omatoimisuuteen, itsestään ja läheisistään huolehtimiseen ja omasta kasvusta iloitsemiseen. Sylipaikassa on huolehtiva, lämmin ja turvallinen ilmapiiri.


 
 

                 
                                                           

Varhaiskasvatuksen toteuttaminen

Tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Toteutetaan kokonaisuutena, jossa hoito, kasvatus ja opetus nivoutuvat toisiinsa.


 
Pirtissä ja pihalla

Sylipaikka toimii rakennuksissa, jolla on historia, nykypäivä ja tulevaisuus. Meillä on tilaa hyvälle hoidolle ja leikille, levolle ja oppimiselle. Sylipaikka on kaunis ja esteettinen, inhimillinen, lapsen kokoinen pysyvä paikka. Olemme mäellä luonnon helmassa.
Sylipaikalla on oma varhaiskasvatussuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, palo-ja pelastus-suunnitelma ja omavalvontasuunnitelma sekä varhaiskasvatuksen laadun omavalvonta asiakirja.
                                            
Aikaa ja arkea

Aikuinen - syli on läsnä lasta varten. Tuemme lapsen itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Haluamme antaa aikaa lapselle tutkia, ihmetellä ja kokeilla. Meillä tuoksuu ja maistuu kotiruoka, jonka valmistamme yhdessä lasten kanssa omassa kotikeittiössä.

                                                               

Iloa ja intoa
Tuemme kielen kehitystä arjen vuorovaikutustilanteissa sekä saduilla, loruilla, runoilla, riimeillä, tarinoilla ja kuuntelemisen opettelulla. Toimimme lapselle ominaisien tapojen mukaan: leikkien, liikkuen, tutkien ja taiteellisesti kokien ja ilmaisten.
  
 
NÄIN ME LEIKIMME
 • 0-3-vuotiaana luodaan lapsen perusturvallisuuden tunnetta ja opetellaan erilaisilla leikeillä oman kehon hallintaa sekä vuorovaikutustaitoja, jäljittely ja seuraaminen ovat keskeisiä oppimisen välineitä
 • 3-4-vuotiaana ryhmässä toimimista ja mielikuvitusleikkejä
 • 5-7-vuotiaana liikuntaleikeillä opetellaan oman kehon hahmotusta ja tilaa. Sääntöleikit, joiden avulla harjoitellaan oikean ja väärän käsitteitä.

 
                                               
 
 
 Kasvattaja

Turvallinen ilmapiirin luoja, syli, johon lapsi saa tulla, kun siltä tuntuu. Korvat, jotka kuuntelevat, mieli, joka on oikeudenmukainen, johdonmukainen ja tasapuolinen. Kädet, jotka silittävät ja auttavat silloin kun lapsi tarvitsee apua. Silmät, jotka seuraavat lasta havainnoiden ja hyväksyen, suu, joka hymyilee sinulle, askeleet, jotka pysähtyvät luoksesi ja näyttävät hyvää esimerkkiä.
”Olemme aitoja, iloineen ja suruineen.”Kumppani

Perheet

Päävastuu lasten kasvatuksesta on kodeilla. Tehtävämme on tukea perheitä. Kasvatus pohjautuu yhdessä hyväksyttyihin arvoihin. Arvostamme avoimuutta puolin ja toisin.
Yhteys perheisiin:
 • päivittäiset kuulumiset ”meille voi aina soittaa”
 • kasvatuskeskustelut
 • vanhempainillat, yhteiset tapahtumat
 • juhlat ja retket
 • Sylipaikan arkeen osallistuminen, jolloin vanhempi on mukana hoitopäivän arjessa
 • tiedotteet ja ilmoitustaulu
 • teemme lasten arkea näkyväksi kasvunkansioilla
 • vanhempien toiveet ja ideat ovat tervetulleita
Teemme yhteistyötä:
 • Lapuan Kaupunki, varhaiskasvatus, terveys- ja neuvolapalvelut, kirjasto, koulut, liikuntapaikat jne
 • Seurakuntaopisto Lapuan kristillisen opiston kampus
 • Lapuan tuomiokirkko seurakunta
 • Sedu Lapua, Seinäjoki, Vaasa
 • TE Etelä-Pohjanmaa
Arviot ja ajatukset

Työn arviointi ja seuranta

Arvostamme lasten ja heidän perheidensä antamaa välitöntä palautetta ja kasvatuskeskusteluissa perheiden kanssa arvioidaan toimintaamme. Meillä on myös ”Sylipaikan päivähoidon laatukysely”, jonka avulla saamme tietoa perheiltä ja lapsilta toimintamme kehittämiseksi. Arvioimme päivittäin työn lomassa toimintaamme ja pidämme henkilökunnan säännöllisiä työpalavereita. Toimintaamme seurataan ja arvioidaan valtakunnallisten ja kunnallisten varhaiskasvatusviranomaisten taholta joiden kanssa teemme 
yhteistyötä.
 
 


Lasten kehityksen seuraaminen

Havainnoimme lasten kehitystä päivittäin ja vaihdamme lasten perheiden kanssa ajatuksia ja kuulumisia. Jokaisella lapselle tehdään on oma varhaiskasvatussuunnitelma jota toteutetaan ja päivitetään säännöllisesti.
Lapsilla on omat kasvunkansiot joihin kerätään mm. varhaiskasvatussuunnitelmat, lasten omia tuotoksia, kehityksen seuranta raportteja, lasten itsearviointeja ”Minä”-haastatteluiden avulla, valokuvia jne. Kaksi kertaa vuodessa on kasvatuskeskustelut perheiden kanssa.Me kehitymme

Henkilökunta kouluttautuu säännöllisesti. Pysyttelemme ajan hermoilla: kirjallisuus, ammattilehdet, kurssit, yhteydet kaupungin varhaiskasvatukseen, seurakuntaan, opistoon. Pidämme työyhteisökokouksia ja virkistyspäiviä. Seuraamme lasten kulttuuria esim. kirjallisuus, media-tarjonta, musiikki, messut, tapahtumat jne.


                    

Syliini suljen, Kanssasi kuljen, Käsilläni kannan, Rakkautta annan!